Ek Bilgi İçin : +90 532 485 00 95

Blog

Sharing stories is the way we've found success.
Ocak 7, 2018
Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu yaptığı çalışmalar kapsamında aşağıdaki kanun ve yönetmelikleri incelemenizde ve çalışmalarınızda bundan böyle bu hususlara dikkat etmenizde fayda vardır. Kişisel verilerin korunumu kanunu olan 6698 Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu, 24/3/2016 tarihinde yayınlanmış olup buna ilave olarak; “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik, 28 Ekim 2017″ ” Kişisel […]

Aralık 26, 2019
100 Soruda KVKK

100 Soruda KVKK

Aralık 26, 2019
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında Temel Kavramlar ve Yapılması Gerekli İşler

Kişisel veri, kişisel verilerin işlenmesi ve veri sorumluları sicili kavramları 2020 yılından itibaren işletmelerin bilmesi gerekli kavramlardır. İşletmelerde belirlenecek veri sorumluları; 31.03.2020 tarihi itibarıyla; Yıllık çalışan sayısı 50’den az veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları, 2020 […]

Aralık 24, 2019
TÜBİTAK 2020 Yılı İçin 1501 ve 1507 Takvimini Açıkladı

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 1. Çağrıları Açılıyor. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı  ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 1. Çağrısı açılıyor. Çağrılar ile firmaların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Başvurular […]