Ek Bilgi İçin : +90 532 485 00 95

ArGe Merkezi

Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileşmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin gelişmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu yayımlamıştır.  Nitelikli personel sayısı 15 olarak belirlenmiş olupprojelerdir.  Tasarım merkezleri için bu sayı 10 olmuştur.

İşletmelerin yapacakları çalışmalar kapsamında maliyetlerinde %45 civarı bir düşüş gerçekleşmektedir. Bu Kapsamda:

  • ArGe İndirimi,
  • Gelir Vergisi Stopajı Teşviği,
  • Sigorta Primi Desteği,
  • Damga Vergisi İstisnası,
  • uygulanmaktadır.

Daha fazla bilgi için TIKLAYINIZ