Ek Bilgi İçin : +90 532 485 00 95

Portfolio

Portfolio item 11

Ko-jenerasyon sistemlerinin apartmanlarda ve toplu konutlarda da verimli kullanımını sağlamaya yönelik bir sistem geliştirilmiş ve modellenmiştir. Geliştirilen ve modellenen sistemde güneş enerjisinin ko-jenerasyonla hibrit kullanımı sağlanmış ve bir akü bankası kullanılarak, sisteme enerji depolama kabiliyeti kazandırılmıştır.

Yenilenebilir enerji kaynakları, karbondioksit emisyonunu azaltıp çevrenin korunmasına yardımcı olmaları, enerjide dışa bağımlılığın azalması ve ulaşılabilirlik, süreklilik özelliklerinin olması bakımından insanoğlunun dikkatini bu alana yöneltmiştir.

Doğal enerji kaynaklarını kullanıp yenilenebilir enerjilerden güneş ve rüzgar enerjilerinin de içinde bulunduğu ko-jenerasyon sisteminin akü bankası ile birleştirip, enerji yönetim modülü olan bir sistem ortaya konmuştur.

  • Yenilenebilir enerji kaynağı.
  • Güneş, rüzgar kojenerasyon sistemli
  • Akü bankalı
  • Konutlarda kullanım.
Related Portfolio