Ek Bilgi İçin : +90 532 485 00 95

Isı Kontrollü Dört Nokta İletkenlik Ölçer

• Dört nokta temaslı iletkenlik ölçüm sisteminin, mekanik yapısı hareketli, ayarlanabilir yapıdadır.
• Değişik kalınlıklardaki örnekleri ölçebilecek şekilde mesafe ayarı yapılabilir.
• Prob ölçüm noktaları 0,5 mm çaplı dört iğneden oluşmuştur. İğneler malzeme geometrisine göre içeri doğru hareketlidir. İğneleri platin malzemeden yapılmıştır. Başlık ısıya dayanıklı ve yalıtkanlık değeri yüksek teflon malzemeden üretilmiştir.
• Dört nokta aralıkları 1mm, standart yapıdadır.
• Sistem mikroişlemci kontrollü ve hem otomatik hem de manüel kademe seçebilir yapıdadır.
• Sistem verileri 16 bit ADC dönüştürücü aracılığı ile mikroişlemciye transfer edilir.
• Ortam elektrik gürültülerinin elimine edilmesi için, örnekten alınan veriler 1 ile 999 arasında seçilebilir biçimde alınır. Bu verilerin ortalaması bulunarak en doğru ve gürültüden arındırılmış değer bulunur.
• İletkenlik değeri LCD göstergede hem Ohm cinsinden hem Siemens¬cm. cinsinden doğrudan gözlenebilir.
• S¬cm(Siemens¬cm.) değeri cihaz tarafından, girilen kalınlık ve k katsayısına göre hesaplanarak göstergeye aktarılmaktadır.
• Cihaz ön panelinde bulunan tuş takımından d(örnek kalınlığı) ve k(düzeltme katsayısı) girilir.
• Ölçüm, cihazda yerleşik mikroişlemci tarafından yüksek omik değerden düşük omik değere doğru taranarak otomatik olarak(autorange) belirlenir.
• Polimer örnek üzerinden geçen akım oldukça küçük tutulmuştur. 20nA. ile 1mA Aralığında 7 kademede, 100 mili OHM kademesinde 10 mA. akım uygulanmaktadır. Bu özellik, polimerin pil gibi davranmasını engellemek amaçlıdır.
• Ölçüm giriş empedansı 1014 OHM dur. Bu özellik, ölçüm kontak dirençlerini elimine eder. Polimer ile ölçme iğneleri arasında kalan parçacıkları hesaba katmaz.
• Isı Kontrol ünitesi, ¬5 °C ile + 80°C arasında ayarlanabilir.
• Sistem, mikroişlemci kontrollü, ayarlanabilir yapıdadır.
• Set edilen değer dijital ekranda gözlenebilmektedir.
• Örnek Isı değeri sürekli gözlenebilmektedir.
• Isı yüzeyi 4cm.X 4cm ebadında ve seramik malzemedir.
• Isı kontrol elemanı PT 100 sensörüdür.
• Isı kontrol ünitesi kaynakları, anahtarlamalı güç kaynağı tipindedir. Aşırı gerilim ve akım korumaları bulunmaktadır.
• Garanti: Sistem için 2 (iki) yıldır.