Ek Bilgi İçin : +90 532 485 00 95

Blog

Sharing stories is the way we've found success.
Nisan 1, 2013
Tübitak Ulusal Destek Programları Hakkında Bilgiler

1008 – Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı 1512 – Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 1301 – Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP) 1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 1503 – Proje Pazarı Destekleme Programı 1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar […]

Mart 30, 2013
Kosgeb Destek Programları Hakkında Bilgiler

1. KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması, KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması. PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ Program Süresi                   3 yıl Proje Süresi                          6-24 ay(+12ay) Destek Üst Limiti                 150.000 TL Destek Oranı                        1.ve […]

Mart 29, 2013
Kalkınma Ajansları Hakkında

Genel Bilgiler Kalkınma Ajansları, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, kendine özgü çalışma ve finansman mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren, Kamu tüzel kişiliğine sahip, düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan kalkınma birimleridir. Teknik kapasitesi yüksek, uygulayıcı değil […]