Ek Bilgi İçin : +90 532 485 00 95

Aralık 26, 2019
100 Soruda KVKK

100 Soruda KVKK

Aralık 26, 2019
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında Temel Kavramlar ve Yapılması Gerekli İşler

Kişisel veri, kişisel verilerin işlenmesi ve veri sorumluları sicili kavramları 2020 yılından itibaren işletmelerin bilmesi gerekli kavramlardır. İşletmelerde belirlenecek veri sorumluları; 31.03.2020 tarihi itibarıyla; Yıllık çalışan sayısı 50’den az veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları, 2020 […]

Aralık 24, 2019
TÜBİTAK 2020 Yılı İçin 1501 ve 1507 Takvimini Açıkladı

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 1. Çağrıları Açılıyor. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı  ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 1. Çağrısı açılıyor. Çağrılar ile firmaların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Başvurular […]

Aralık 24, 2019
TÜBİTAK Ar-Ge Çağrılarında 2020 Yılındaki Yenilikler

TÜBİTAK 2020 yılı itibarıyla 1501 ve 1507 proje çağrılarının başvuru takvimini değiştirmiş olup senede 2 kez çağrı alacağını duyurmuştur. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı  ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 1. Çağrısı açılıyor. Çağrılar ile firmaların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik […]

Ocak 30, 2018
1003 Programının 2018 Yılı İçin Çağrı Başlıkları Belirlendi

TÜBİTAK-Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2018 yılında 41 adet çağrıya çıkılacaktır. Proje başvurularında iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. Her bir çağrı için hazırlanan ve aşağıda yer alan çağrı metinlerinde; çağrının amaç ve hedefleri, çağrıya özel hususlar ve çağrı takvimi hakkında detaylı bilgi mevcuttur. Detaylı bilgi almak ve […]

Ocak 19, 2018
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Olabilir misiniz?

Ar-Ge ve Tasarım merkezi kurulması konusunda vermiş olduğumuz danışmanlık hizmetlerimiz ile firmanızı geleceğin teknolojilerini üretmeye hazırlıyoruz.  Tam zaman eşdeğer ARGE personel sayısı 15  olarak düşürülmüş olup firmanızın Ar-Ge veya Test merkezi için uygun olup olmadığını aşağıdaki linkten faydalanarak öğrenebilirsiniz. (Ar-Ge ve Test Merkezi Yeterlilik Bilgi Formu).

Ocak 7, 2018
Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu yaptığı çalışmalar kapsamında aşağıdaki kanun ve yönetmelikleri incelemenizde ve çalışmalarınızda bundan böyle bu hususlara dikkat etmenizde fayda vardır. Kişisel verilerin korunumu kanunu olan 6698 Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu, 24/3/2016 tarihinde yayınlanmış olup buna ilave olarak; “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik, 28 Ekim 2017″ ” Kişisel […]

Kasım 9, 2017
H2020 Faz 2 değerlendirme sürecinde ‘sunum’ istenecektir.

2018’in asıl süprizi Faz 2 değerlendirme sürecinin ikiye bölünerek kâğıt üzerinde yapılan değerlendirmeye ek olarak Brüksel’de yüz yüze sunum yapma aşamasının ilave edilmesi. Taslak el kitabına (Draft Guideline for Applicants) göre süreç şöyle işleyecek: Önce her zamanki gibi projeler başvuru formları üzerinden değerlendirilerek bir (ağırlıklı) toplam puan verilecek. Sonra eşik puan (13) değerini geçen projeler yukarıdan aşağı […]

Kasım 9, 2017
H2020’deki Yenilikler

Avrupa Birliği’nin inovasyon hibe programı KOBİ Aracı (SME Instrument) 2018’de yenileniyor. Avrupa Birliği’nin Ufuk 2020 (8. çerçeve programı ya da H2020) içinde yer alan inovasyon hibe programı KOBİ Aracı‘nın (SME Instrument) 2017 yılındaki en son başvuruları kapanmış bulunmakta. KOBİ Aracı’nda önemli değişiklikler olacaktır.  Başvurular için belirlenmiş 13 tema sınırlaması kaldırıldı KOBİ Aracına başvuru yapmak hiçbir zaman belirli […]

Kasım 12, 2014
Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı -5000

TÜBİTAK, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik akademik e-Kitap ile videolardan oluşan e-Ders içerikleri hazırlatacak, dijital eğitim içeriği hazırlayacaklara 120 bin liraya kadar destek verilecek. Akademik kaynak eksikliğinin giderilmesi, modern araçlarla zenginleştirilen ders materyallerinin tüm öğrencilerin erişimine sunulması ve eğitim kalitesinin artırılması amacıyla TÜBİTAK tarafından iki çağrı programı başlatıldı. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire […]