Ek Bilgi İçin : +90 532 485 00 95

Select a page:

Kasım 9, 2017
H2020’deki Yenilikler

Avrupa Birliği’nin inovasyon hibe programı KOBİ Aracı (SME Instrument) 2018’de yenileniyor.

Avrupa Birliği’nin Ufuk 2020 (8. çerçeve programı ya da H2020) içinde yer alan inovasyon hibe programı KOBİ Aracı‘nın (SME Instrument) 2017 yılındaki en son başvuruları kapanmış bulunmakta. KOBİ Aracı’nda önemli değişiklikler olacaktır. 

Başvurular için belirlenmiş 13 tema sınırlaması kaldırıldı

KOBİ Aracına başvuru yapmak hiçbir zaman belirli konular dışındaki projelere kapalı değildi. Ancak AB’nin seçip yayınladığı 13 tema kapsamından uzak konulardaki proje sahipleri başvurular değerlendirilirken kapsama tam uyan projelere göre kısmen dezavantaj sahibi olacaklarını biliyorlardı. Ayrıca, her bir temaya ayrılmış belirli bir bütçe vardı. Bu daha zayıf başvuruların olduğu temalarda örneğin, 13,5 puan alan bir proje hibe kazanırken başka temalarda 14,5 puanla hibe alamayan projeler gözlenmesine sebep oluyordu.

Yeni düzende artık ayrı ayrı tematik çağrılar yok. Tüm şirketler aynı Faz 1 & 2 çağrısına başvuracak ve bir arada değerlendirilecekler. Yalnız, projelerin konunun uzmanı değerlendiricilerle eşleştirilmesi amacıyla herkes 3 ana konu başlığı (anahtar kelime) ve bunlardan her birine ilişkin birer adet olmak üzere 3 alt konu başlığı seçecek. Bu seçimlerden ilk grup ana & alt konu başlıkları diğerlerine göre eşleştirmede daha önemli. Konu başlıkları için standart bir seçenek listesi (keywords nomenclature) mevcut. İsteyenin kendi özgün konu başlıklarını ekleme imkânı da var. Karmaşık yapıda olmayan projeler için aynı ana başlığı 3 defa seçmek ve her seferinde o ana başlığın 3 farklı alt başlığını işaretlemek de mümkün.

Başvuru formları yenilendi

Başvuru formları yeni çalışma programlarının içerik ve hedeflerini yansıtacak şekilde yenilendi. Formların uzunluğu (Faz 1 10 sayfa, Faz 2 30 sayfa) ve ana bölümler aynı. Cevaplanması beklenen sorular ve açıklanması istenen konularda önemli değişiklikler var. Örneğin, tematik çağrı uygulamasının ortadan kalkması nedeniyle projelerin ilgili çağrı ile uyumuna dair bir bilgi (relation to the work program) artık istenmiyor. Çağın yeni girişimcilik uygulamalarının gereği olarak iş modeli, ekip, büyüme, ölçeklendirme ve pazara giriş & müşteri edinme stratejileri gibi kavramlara daha fazla vurgu yapılıyor ve başvuru sahibinden daha net bilgi isteniyor.

Alıntıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir